Среща с икономическия анализатор Светлозар Гледачев

 

 Проведохме първата среща организирана от новия Управителен съвет - беседа с финансовия анализатор Светозар Гледачев. Членовете ни проявиха голям интерес към книгите и вижданията на Гледачев. Беседата ни беше на тема “Въздействието върху бизнеса и обществото на присъединяването на България към еврозоната”.

Log in

create an account