ЕЛТЕ Инженеринг

5 ulitsa , Stara Zagora 6014, Bulgaria
+359 42 984 958

Gallery

Описание

За нас

Компанията е строително-инвестиционна и е създадена на 2006г. за изграждане на енергийни, индустриални, туристически, търговски, жилищни и други обекти:

 • Енергийни
 • Екологични
 • Индустриални
 • Инфраструктурни
 • Офис сгради
 • Търговски сгради
 • Хотели
 • Жилищни сгради
 • Спортни съоръжения и др.

Визия

Да мислим глобално, да действаме локално. Да работим според местните закони с висококвалифицирани екипи и специалисти, стремящи се към усъвършенстване на работата си.  

Да изпълняваме висококачествено и в срок проекти (обекти) чрез мотивирани и висококвалифицирани специалисти. Коректността във взаимоотношенията с нашите клиенти, бизнес съдружници и служители е от особено значение за нас.  

Стратегия

 • Поддържане на високо качество на работа във всички проекти.
 • С помощта на утвърдената ни практика по планиране на работите, поетите задължения за изграждане на отделните обекти се изпълняват в срок.
 • Постоянно повишаване на квалификацията на персонала и стремеж към усъвършенстване.
 • Гъвкава и енергична маркетингова стратегия. 
 • Постоянно търсене на стратегически партньори за реализиране на проекти в България и други страни.

Стъпки към успешна реализация

 • Качеството на извършените работи е на преден план и те се извършват в съответствие с ISO 9001:2008 QA/QC ( Certification No: Q090415 )
 • Човешкото здраве и безопасност, както и опазването на околната среда е неизменна политика в работата ни. В съответствие с това сме сертифицирани по OHSAS 18001:2007 QA/QC (Certification No: 23122 ) и ISO 14001:2004 QA/QC (Certification No: 23122)
 • Използване на най-новите технологии за извършване на работите и във връзка с това поддържане на необходимата база данни. 

Map Location

Map Directions
5 ulitsa , Stara Zagora 6014, Bulgaria
elte@elte.bg
+359 42 984 958

Log in

create an account